[PL] - [E<color=#ff0000ff>NG</color>] Magic Players

Serwer SCP:SL Sieci Serwerów Magic Players


Strona serwera: magicplayersmc.pl

<color=#ffffff>(Link bezpośredni) </color>


Serwer Discord

(Link bezpośredni)</color>


ZAKUP RANG PREMIUM

(Link bezpośredni)</color>


_____________________________________________

<b><color=#FFFFFF>[PL]</color> REGULAMIN <b><size=15><color=#FFFFFF>[PL]</color>


<size=10>§1. Zawsze stosuj się do zaleceń Administracji.
§2. Zakaz podszywania się pod Administarcje serwera.
§3. Zakaz oszukiwania i korzystania z Exploit'ów gry.
§4. Nie zamykaj drzwi w celu utrudnieniu gry sojusznikom.
§5. "Camping na Spawn'ie" jest zabroniony.
§6. Świadome przedłużanie rozgrywki jest zabronione.
§7. Zakaz pisania rzeczy Rasistowskich, Seksistowskich oraz obrażania innych.
§8. Zakaz odtwarzania muzyk/efektów dźwiękowych w celu przeszkadzania innym.
§9. "Team'owanie sie" jest zabronione.
§10. Komunikacja w języki innym niż Polski lub Angielski jest zabroniona.
§11. Reklamowanie się jest zabronione.
§12. Nadużywanie systemu AFK i systemu zgłoszeń jest zabronione.
§13. Poruszanie jakichkolwiek tematów związanych z NSFW lub NSFL jest zabronione.
§14. Wypytywanie o role, klasy itd. jest zabronione.

<size=14>_____________________________________________

<b><color=#FFFFFF>[PL]</color> TARYFIKATOR <b><size=15><color=#FFFFFF>[PL]</color>

<size=10>
§1R Nie przestrzeganie skutkuje kick’em z serwera
§2R Nie przestrzeganie skutkuje 3 godzinnym BAN’em na serwerze
§3R Nie przestrzeganie skutkuje 7 dniowym BAN’em na serwerze
§4R Nie przestrzeganie skutkuje kick’em z serwera ( Jedno ostrzeżenie )
§5R Nie przestrzeganie skutkuje kick’em z serwera ( Jedno ostrzeżenie )
§6R Nie przestrzeganie skutkuje 1 godzinnym BAN’em na serwerze
§7R Nie przestrzeganie skutkuje 7 dniowym BAN’em na serwerze
§8R Nie przestrzeganie skutkuje 12 godzinnym BAN’em na serwerze
§9R Nie przestrzeganie skutkuje 1 godzinnym BAN’em na serwerze
§10R Nie przestrzeganie skutkuje kick’em z serwera ( Jedno ostrzeżenie )
§11R Nie przestrzeganie skutkuje 7 dniowym BAN’em na serwerze
§12R Nie przestrzeganie skutkuje 1 godzinnym BAN’em na serwerze
§13R Nie przestrzeganie skutkuje 5 dniowym BAN’em na serwerze
§14R Nie przestrzeganie skutkuje 2 godzinnym BAN’em na serwerze

_____________________________________________

[<color=#0000FF>ENG]</color> SERVER RULES <b><size=15><color=#FFFFFF>[<color=#0000FF>ENG]</color>
</color>
<size=10>
§§1. Always follow staff directions.
§2. No Server Staff impersonation.
§3. No cheating or exploiting.
§4. Do not close doors on teammates or lock them in rooms!
§5. Spawn camping/killing is forbidden.
§6. Camping is forbidden. Do not delay the round longer than necessary.
§7. No racism, Sexism or Personal harrasment of any kind.
§8. Do not play music or soundboards in spectator or on the intercom and don't mic spam in general.
§9. Teaming is not allowed (Except between Chaos and SCP).
§10. Speaking in any language other than English or Polish is not allowed.
§11. No advertising youtube/twitch/discord etc in any way.
§12. Misusing/Abusing the AFK System and/or the report system is not allowed.
§13. Any and all topics that contain either NSFW, NSFL or any other topic connected to something of this nature is prohibited.
§14. Asking/begging for roles, classes, etc. is prohibited.

_____________________________________________

[<color=#0000FF>ENG]</color> SERVER ​PENALTIES <b><size=15><color=#FFFFFF>[<color=#0000FF>ENG]</color>
</color>
<size=10>
§1R Disobeyance will result in KICK from the server
§2R Disobeyance will result in 3hour BAN from the server
§3R Disobeyance will result in 7day BAN from the server
§4R Disobeyance will result in KICK from the server
§5R Disobeyance will result in KICK from the server
§6R Disobeyance will result in 1hour BAN from the server
§7R Disobeyance will result in 7day BAN from the server
§8R Disobeyance will result in 12hour BAN from the server
§9R Disobeyance will result in 1hour BAN from the server
§10R Disobeyance will result in KICK from the server
§11R Disobeyance will result in 7day BAN from the server
§12R Disobeyance will result in 1hour BAN from the server
§13R Disobeyance will result in 5day BAN from the server
§14R Disobeyance will result in 2hour BAN from the server

Właściciel Serwera: Science_Wolf#6666 [CEO Magic Players]