[PL] - [E<color=#ff0000ff>NG</color>] Magic Players

Serwer SCP:SL Sieci Serwerów Magic Players


Strona serwera: magicplayersmc.pl

<color=#ffffff>(Link bezpośredni) </color>


Serwer Discord

(Link bezpośredni)</color>


_____________________________________________

<b><color=#FFFFFF>[PL]</color> REGULAMIN <b><size=15><color=#FFFFFF>[PL]</color>


<size=10>§1. W grze posługujemy się językiem Polskim lub Angielskim (Only Polish or English).
§2. Nie zabijaj członków swojej drużyny.
§3. Zabrania się umyślnego przeszkadzania w grze.
§4. Zakaz kampienia na spawnach NTF/CI
§5. Zakaz używania mikrofonu/radia/interkomu w celach „robienia głośnych dźwięków” ( PRZESTERÓW ).

<size=14>_____________________________________________

<b><color=#FFFFFF>[PL]</color> TARYFIKATOR <b><size=15><color=#FFFFFF>[PL]</color>

<size=10>
1. §2R Ostrzeżenie od administracji ( MAX 2 ) Ban czasowy od 2h do 10h ( Czas uwzględnia administrator ).
2. §3R Ostrzeżenie od administracji ( MAX 2 ) Ban czasowy od 5h do 24h ( Czas uwzględnia administrator ).
3. §4R Ban czasowy od 1h do 5h ( Czas uwzględnia administrator ).
4. §5R Ostrzeżenie od administracji ( MAX 1 ) Kick/Ban czasowy od 1h do 24h ( Czas uwzględnia administrator ).

_____________________________________________

[<color=#0000FF>ENG]</color> SERVER RULES <b><size=15><color=#FFFFFF>[<color=#0000FF>ENG]</color>
</color>
<size=10>
§1. During game speak only English or Polish.
§2. Do not shoot/kill your own teammates.
§3. Griffing and disturbing gameplay of others is forbidden.
§4. Camping on NTF/CI spawns is forbidden.
§5. Use in game voice chat in accordance with its intended use (making uneccesery loud noises is forbidden)

_____________________________________________

[<color=#0000FF>ENG]</color> SERVER ​PENALTIES <b><size=15><color=#FFFFFF>[<color=#0000FF>ENG]</color>
</color>
<size=10>
1. §2R Warning from Administration (2 Warnings results in Ban from 2h to 10h)
2. §3R Warning from Administration (2 Warnings results in Ban from 5h to 1 day)
3. §4R Warning from Administration (1 Warning results in Ban from 1h to 5h)
4. §5R Warning from Administration (1 Warning results in Kick form the server or Ban from 1h to 1day).

Właściciel Serwera: Science_Wolf#6666 [CEO Magic Players]