<b>Regulamin serwera RP

Zabrania się:


1. Teamowania z SCP lub innymi klasami mającymi przeciwne cele względem twojej klasy np. CI-MTF.
2. Detonowania placówki jako MTF można tylko wtedy gdy admin zamieści na broadcaście informacje o detonacji placówki podpisaną ~ O5-X.
3. Nie szanowania życia, czyli jesteś Ochroną Placówki i napotykasz klasę D. Masz nakaz skucia jej i odprowadzenia do celi
4. Kradzieży w SCP-914, jeżeli się już dopuścisz kradzieży musisz uciec z miejsca zdarzenia.
5. Grupowania się jako scp limit czasu wynosi 25 sekund, można poprosić drugi podmiot o pomoc np. jesteś scp 173 i ucieka przed tobą klasa D w tej sytuacji możesz poprosić scp 939 lub 049 o pomoc.
6. Kategorycznie zabrania się stacku scp 173 - scp 096 .
7. Zakazuję się podszywania pod administracje.
8. Posiadanie nicku w innym alfabecie niż polski jest zabronione.
9. Używania Exploitów, cheatów itp.
10 Kampienia jako scp (nie dotyczy scp 049)Na serwerze obowiązuje:
Roleplay

Oznacza to że masz nakaz wczuwania się w rolę !
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

Discord </color>--->https://discord.gg/95uFNyM4<b>


Miłej gry,
Administracja