Awokado NonRP
____________________________________________________________________
Kontakt:
Discord: </color>Awokado</size></i></b>
Email: </color>[email protected]</size></color>
Hosting: </color>HostingAwokado</size></i></b>


____________________________________________________________________
Regulamin:

1. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
2. Only Polish.
3. Bindy można puszczać tylko za pozwoleniem zarządcy lub administratora, które wygasa, gdy ten opuszcza grę.
3.1. Zakazane jest nadużywanie mikrofonu.
4. Zakazany jest griefing (działanie na szkodę swojej drużyny, wyjątek klasa D)
4.1. Zakazany jest teamkilling (zabijanie członków swojej drużyny, wyjątek klasa D).
5. Zakazane jest zabijanie związanego gracza (wyjątkiem jest jego ucieczka).
6. Zakazany jest spawnkilling (zabijanie graczy zaraz po ich spawnie).
7. Zakazane jest przeszkadzanie administracji.
8. Wymierzanie sprawiedliwości na własną rękę jest dozwolone tylko kiedy na serwerze nie ma żadnego administratora.
9. Zakazane jest campienie w miejscach, do których wejścia jest wymagana karta, wykluczając: SCP-049, SCP-096, SCP-079.
9.1. Zakazane jest campienie dłużej niż 3 minuty w jednym miejscu (zmiana pomieszczenia i powrót nie resetuje czasu).
9.2. Zakazane jest campienie w strefie ucieczki.
10. Zakazane jest dzielenie się poglądami politycznymi.
10.1. Zakazane jest poruszanie tematów religijnych.
11. Zakazane jest ujawnianie administratora, który ma ukrytą rangę.
12. Zakazane jest obrażanie społeczności serwera, jak i samego serwera.
12.1. Obowiązuje kultura słowa.
13. Zakazane jest wykorzystywanie bugów gry (wyjątek takie oczywiste, jak wystająca głowa SCP-939 przez ściany)
14. Zakazane jest reklamowanie się w jakiejkolwiek postaci.
15. Zakazane jest wchodzenie w trudno dostępne miejsca.
16. Zakazane jest podszywanie się pod graczy i administrację serwera.
17. Zakazane jest popełnianie samobójstwa.
17.1. Zakazane jest opuszczanie gry podczas przemiany w SCP-049-2
18. Admin ma zawsze rację
19. Admin ma prawo zrobić wszystko, żeby sprawiedliwość została wymierzona.
20. Podczas eventów i mini-eventów wymagane jest bezwzględne posłuszeństwo administratorowi
21. Nick gracza musi być czytelny i możliwy do napisania
<align="center">
____________________________________________________________________
Na serwerze discord możecie się odwołać od bana/mute'a
>
</color>ODWOŁANIE SCP</size></i></b> <
____________________________________________________________________
Jak macie bana na discordzie to możecie tutaj napisać odwołanie
>
</color>ODWOŁANIE DC</size></i></b> <
____________________________________________________________________

Owner sieci
RadEws
bloodtamer

Zarząd sieci
SkrySkry
Tutel

Zarząd junior
MRD

Zarząd NonRP
Kacperek
strażnik mocy

___________________________________________________________________