<size=30>ExtremeOnly | SCP:SL</size=40><size=20>Witaj na: ExtremeOnly | SCP:SL</size=20>
Pamiętaj aby przeczytać Regulamin serwera.

<size=13>=== Linki ===</size=20>
Strona: https://ExtremeOnly.ga
Discord: /8Sch5VG2aH
Zgłoś błąd: https://extremeonly.ga/bug
Statusy serwera: https://extremeonly.instatus.com/

Rekrutacja: OTWARTA

Miłej gry!