<size=30>ExtremeOnly | SCP:SL</size=40><size=20>Witaj na: ExtremeOnly | SCP:SL</size=20>
Pamiętaj aby przeczytać Regulamin serwera.

<size=13>=== Linki ===</size=20>
Forum: ExtremeOnly.net.pl
Discord: /8Sch5VG2aH
Zgłoś błąd: https://extremeonly.net.pl/bug
Statusy serwera: https://extremeonly.statuspage.io/

Rekrutacja: OTWARTA

Miłej gry!