<size=40>[PL] BloodHunt #1

SERWER DISCORD
discord.gg/yqPB4FUZKH

REGULAMIN SERWERA
Ostatnia aktualizacja regulaminu: 15.07.2023

ZACHOWANIE PRZYJEMNEJ ATMOSFERY NA SERWERZE
• Od każdego gracza oczekuje się kultury osobistej.
• Zabrania się wyzywania, nękania i innych form przemocy psychicznej na serwerze.
• Zabrania się używania rasistowskich kwestii i wyzwisk.
• Zabrania się dyskryminacji, bez względu na wiek, płeć, wyznanie, pochodzenie.
• Zabrania się zabijania członków własnej drużyny, utrudniania im gry oraz ogólnego przeszkadzania (Wyjątkiem od tego punktu jest Personel Klasy D)
• Zabrania się używania jakichkolwiek wspomagaczy ułatwiających grę, w tym exploitów i innych form oszustwa.

ZACHOWANIE TOKU RUNDY NA SERWERZE
• Każdy gracz powinien dążyć do osiągnięcia celu jego drużyny.
• Każdy gracz, który jest podwładnym, powinien wykonywać rozkazy jego przełożonego, jeśli te przyśpieszą tok rundy.
• Każdy gracz zobowiązany jest do wypełnienia swojego celu, jeśli jest to możliwe.

WAŻNE
Administracja ma prawo do nadania kar wedle własnego uznania
Powód kary nie musi być zawarty w regulaminie.
Administracja zastrzega prawo zmiany regulaminu w razie konieczności