Nieznajomość regulaminu nie zwalnia cię z przestrzeganiu go!
Regulamin serwera


1. zakazy


-wykorzystywania cheatów i bugów
-teamkill
-sojusze:
SCP z klasa d, MTF, naukowcy , CI (mogą być wobec siebie neutralni)
* klasa d z SCP, MTF wyjątek: gdy MTF jest skuta
* naukowcy z SCP, CI wyjątek: gdy CI są skuci
* MTF z SCP, CI, klasa d wyjątek: gdy klasa d jest skuta
* CI z SCP (mogą być wobec siebie neutralni), MTF, naukowcy wyjątek: gdy naukowcy są skuci
-celowego rozkuwania celu zabicia
-utrudnianie rozgrywki graczom z twojego teamu
-używania modulatorów głosów, bindów
-puszczanie muzyki
-mówieniu języku innym nisz Polski
-używanie mikrofonu przez osoby przed mutacją gdy niema takiej potrzeby
-obrażania innych graczy, propagowanie treści nie zgodnych z polskim prawem
-podpowiadania żywym graczom przez osoby martwe

<color="blue">2 nakazy


- wykonywanie poleceń administracji
- nie bycia toksycznym
- przestrzegania regulaminu


3 inne


- nie trzeba wykonywać poleceń osób wyższej randze (MTF)
- administracja zarzeka sobie prawo do nakładania kar za rzeczy nie uwzględnione w regulaminie


lista plugins jest dostępna na discord
Serwer discord kliknij</size>