MatLandNetwork
Wejdź na Discorda

<size=35>Regulamin serwera</size=35>

Zasady ogólne:

1)Nieznajomość regulaminu nie zwalnia ciebie z jego przestrzegania
2)Nie zabijaj swoich sojuszników (teamkill).
3)Nie obrażaj innych graczy na serwerze.
4)Zakaz propagowania treści 18+.
5)Nie nadużywaj mikrofonu.
6)Jeśli jesteś w drużynie spectatorów nie podpowiadaj grającym graczom w żaden sposób.
7)Nie próbuj denerwować innych graczy.
8)Staraj się nie nadużywać bluźnierstw.(zachowaj kulturę osobistą)
9)Nie reklamuj innych serwerów.
10)Nie wykorzystuj bugów w grze na własną korzyść.
11)Zakaz utrudniania rozgrywki sowim towarzyszom.(zamykanie drzwi przed nosem itp. tzw. griefing)
12)Zakaz kampienia w jednym miejscu przez 2 min, chyba że wyjście grozi ci śmiercią.(zostanie uwięzionym to nie kampienie)
13)Zakaz odpalania omega warhead'a jako MTF jeśli naukowcy są na terenie placówki. Można ją odpalić jeśli każdy naukowiec zostanie eskortowany lub ucieknie, klasa D zawsze może odpalić omega warhead bez względu na okoliczności. Zołnierze CI nie mogą odpalać omega warhead'a jeśli w placówce dalej znajdują się osoby z klasy D. (Naukowcy mają całkowity zakaz odpalania warhead'a)
14)Gdy ktoś łamie regulamin należy go zgłosić.

Zasady dotyczące naukowców:

1)Naukowcy nie mogą zabijać klasy D, chyba że w samoobronie lub strefie Heavy Cointainment Zone i Entrance Zone.
2)Gdy naukowiec posiada broń, może zagrozić kalsie D zabiciem jeśli nie wykona jego poleceń.
3)Polecenia nie mogą być irracjonalne. (skocz z mostu itp.)

Zasady dotyczące MTF:

1)Wyżej położony rangą MTF może wydawać polecenia niższym rangą. (jeśli wykonanie polecenia skutkowało by śmiercią nie trzeba go wykonywać)
2)Za niewykonanie polecenia NIE można zabijać. (można zgłosić)
3)Nie zabijaj związanej klasy D. (wyjątek: Niewykonywanie poleceń, wejście CI)

Teamy:

Klasa D - CI
Ochrona/MTF - Naukowcy
SCP - SCP

Za wszelkie wsparcie <b>DZIĘKUJEMY!