<size=30>
Orzeszkownia
</size=40>

<size=25>
REGULAMIN
</size=40>


<size=15>
1. Zakaz Teamkilla (1TK = +/- 3d)
</size=40>

<size=15>
2. Zakaz Griefowania (wyj. Klasa D) (Upomnienie / Warn)
</size=40>

<size=15>
3. Zakaz Teamowania Klas Ludzkich z SCP (wyj. Rebelia) (Ban 1h)
</size=40>

<size=15>
4. Nie Drzyj ryja (Upomnienie / Warn)
</size=40>

<size=15>
5. Admin ma zawsze racje (Niestety :P)
</size=40>

<size=15>
6. Zakaz rasizmu,seksizmu,nazizmu itp innych rzeczy (Ban 7dni - 1 Miesiaca)
</size=40>

<size=15>
7. Zakaz bindow na interkomie (Upomnienie / Warn)
</size=40>


Discord