Discord - https://discord.gg/bKmT8Rs

REGULAMIN SCP:SL
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia ciebie z jego przestrzegania
1. Zakaz sabotowania swojej drużyny
1a - kradzieży przedmiotów członka swojej drużyny
1b - zamykanie drzwi przed nosem
1c - zabijanie się jako zombie
1d - podpowiadanie przeciwnikom gdzie dana osoba się znajduje ( z twojej drużyny)
2. Zabrania się nadużywania mikrofonu i intercomu
2a - podnoszenie głosu
2b - nadmiernego używania wulgaryzmów
2c - puszczania bindów
2d - używania modulatorów głosu itp.
2f - śpiewania
3. Zakazane jest obrażanie innych graczy serwera
3a - obrażania ich poglądów w jakikolwiek sposób
3b - wyśmiewanie się z płci, nicku itp.
4. Cheatowanie jest zakazane i używanie wszelkich modyfikacji mogących ułatwić rozgrywkę grozi perm banem
5. Zabrania się wykorzystywania błędów mapy itp.
6. Nick nie może być obraźliwy/wulgarny/nie kulturalny
6a - nick musi również być czytelny
7. Zakaz kampienia w miejscach zamykanych na kartę
7a - tyczy się to również scp kampiących przy pomieszczeniach zamkniętych na kartę
7a+ - nie dotyczy kampienia przy pomieszczeniach w których znajduje się ostatni target/y
8. Zabrania się pomocy przeciwnikowi w zabiciu członka drużyny
8a - zamykania drzwi przed nosem
8b - otwierania drzwi na kartę za którymi znajduję się członek twojej drużyny
9. Teamowanie się z przeciwnikami jest zabronione, jednak nie dotyczy to:
9a - scp + klasa D/CI
9b - naukowiec + klasa D
9c - MTF/guard/naukowiec + klasa D (ale klasa D musi być związana)
10. Zakaz podszywania się pod Administrację
10a - grożenie banem/kickiem
11. Zakaz samobójstw jako każda klasa
12. Zakaz wykorzystywania błędów gry, wszelkie należy zgłaszać
13. SCP-035 nie może się teamować z nikim oprócz SCP!